Blog
Các Chỉ số Đầu Tư và Công Cụ Mua Sửa Bán BĐS

Các Chỉ số Đầu Tư và Công Cụ Mua Sửa Bán BĐS

Các Chỉ số Đầu Tư và Công Cụ Mua Sửa Bán BĐS

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG CỐT LÕI

* Kênh nào cũng: ROI tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư = Lợi Nhuận/Vốn đầu tư

Lợi nhuận = Tổng thu về – Tất cả chi phí bỏ ra

Vốn đầu tư là số vốn bạn bỏ ra cho giao dịch bất động sản đó

Bạn hiểu hơn rồi chứ?

Chỉ số nay cực kỳ quan trọng, bởi nó giúp bạn tính được phần lợi nhuận trước khi đầu tư, bám sát nguyên tắc đầu tư, vượt qua những cảm tính, trường hợp trong các thương vụ chúng ta xuống tiền đầu tư vì chúng ta thấy những người đi trước đầu tư đã có lời, hoặc chỉ đơn giản vì bạn thấy thích.

Điều này hoàn toàn sai lầm khi bạn chưa tính toán được con số cụ thể làm cơ sở quyết định, chưa tính xem lợi nhuận thực tế và đo lường rủi ro có thể xảy ra trong giao dịch bất động sản này.

Vậy chỉ số này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định không theo cảm tính.

Cảm tính ban đầu cho ta cảm giác đầu tư giao dịch có lời, nhưng để quyết định chúng ta phải ngồi xuống tính toán với con số cẩn thận và chi tiết.

Thêm nữa, nếu bạn đang phân vân giữa hai hay nhiều bất động sản, bạn sẽ cần tính một chỉ số nữa để ra quyết định chọn bất động sản nào.

Đó là chỉ số: ROI/tháng

Lấy tỷ suất lợi nhuận đã tính, chia cho số tháng bạn dự kiến bạn kết thúc giao dịch. Bất động sản nào có chỉ số cao hơn thì bạn chọn.

@ ROI của giao dịch như thế nào?

@ Thời gian sẽ ra hàng như thế nào?

@ Chiến lược ra hàng như thế nào?

ROI (Return on investment – Tỷ suất lợi nhuận/ vốn đầu tư) = Lợi nhuận Net thu về (profit)/ Tổng vốn thực bỏ vào đầu tư trong deal (total money put in)

Profit = Tổng thu về – tổng các loại chi phí trong 1 giao dịch bất động sản

Nền tảng cơ bản để so sánh: Quy về ROI/ 1 tháng Theo các chuyên gia đầu tư bất động sản nước ngoài, tỷ suất ROI = % lãi vay trả ngân hàng + 4% là tỷ số an toàn để đầu tư

VD cụ thể: bạn đang dự định đầu tư vào 1 dự án hay 1 bất động sản cụ thể nào đó, tỷ suất ROI bạn tính ra là A, bạn đang suy nghĩ có phù hợp để đầu tư hay không? Hãy làm bài toán: lãi vay ngân hàng tại thời điểm 2018 trung bình 12%/1 năm + 4% = 16%. Vậy nếu dự án bạn đầu tư có ROI lớn hơn 16% – là mức bạn chấp nhận được để quyết định đầu tư.

https://www.youtube.com/watch?v=M0cPPOKSTfc

%d bloggers like this: