Học viên gửi cảm nhận

Nếu bạn đã từng tham gia bất kỳ buổi chia sẻ nào của Smart Edu và của trainer Đặng Hùng Khang, hãy cho chúng tôi cảm nhận tốt đẹp của bạn về buổi chia sẻ / đào tạo đó bằng cách điền vào form dưới đây nhé:

[hubspot portal=”20387135″ id=”24d19769-73f3-42b1-9856-f010bbeaae38″ type=”form”]

Và dưới đây là những Cảm nhận của học viên, người tham dự đã tham gia các sự kiện của Smart Edu

%d bloggers like this: