Blog
Kinh doanh BĐS: Trên đà phát triển tại Việt Nam

Kinh doanh BĐS: Trên đà phát triển tại Việt Nam

Ở Châu Âu hay các quốc gia tiên tiến có nền kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng đã ổn định từ lâu. Nên bất động sản không còn là kênh đầu tư hấp dẫn nữa.

Trái lại, bất động sản Việt Nam đang trên đà phát triển, do quỹ đất chưa khai thác còn rất nhiều, cơ sở hạ tầng cũng chưa hoàn thiện, trong khi dân số trẻ chiếm tỉ lệ lớn đi liền với nhu cầu về đất đai nhà cửa.

Bởi vậy, Việt Nam đầy triển vọng cho hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Thực tế là có đến 90% người giàu ở Việt Nam đều liên quan đến bất động sản.Chẳng những thế mà nhiều người quan niệm rằng ai đàu tư kinh doanh bất động sản cũng giàu có, vì lợi nhuận từ bất động sản đem lại thường rất cao. Song thực tế có đúng như thế không?

Phũ phàng thay, không phải ai kinh doanh bất động sản cũng cầm chắc “thắng lợi”, nhất là trong giai đoạn hiện nay – có quá nhiều người tham gia đầu tư vào thị trường này.

Bạn đã sẵn sàng để xuất phát cùng Smart Edu và Vừa Mua Đã Lãi Đất Đai Tuyệt Vời chưa?

Đặng Hùng Khang

%d bloggers like this: