Blog
Live#12 – Đầu tư bất động sản Hoa viên nghĩa trang / BĐS tâm linh

Live#12 – Đầu tư bất động sản Hoa viên nghĩa trang / BĐS tâm linh

Đây là loại hình đầu tư thị trường ngách không bị biến động bởi chu kỳ bất động sản. Kèm theo đó là lợi nhuận cao, có dự án ghi nhận lợi nhuận lên đến 40 – 100%.

Nguồn cung tương đối ít nhưng nhu cầu thì không đổi. Vốn đầu tư vừa túi tiền và sản phẩm đa dạng. Thường sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ thanh khoản ra hàng cho các nhà đầu tư.

Cơ chế thoáng, mở cửa về hành lang pháp lý. Chất lượng sống ngày càng cao cùng quan niệm sống của người Việt Nam luôn hướng về cội nguồn, muốn lo chu toàn nơi an nghỉ cho người đã khuất tạo điều kiện tiềm năng phát triển loại hình đầu tư hoa viên nghĩa trang.

%d bloggers like this: