Blog
Live#7 – 99% giới siêu giàu đều đầu tư bất động sản

Live#7 – 99% giới siêu giàu đều đầu tư bất động sản

Một số người đầu tư trực tiếp bất động sản và trở nên giàu có.

Một số người kinh doanh thành công ở lĩnh vực khác, sau đó đầu tư bất động sản và trở nên giàu có gấp nhiều lần.

Người giàu nhất Việt Nam là bác Phạm Nhật Vượng cũng là người đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

%d bloggers like this: