Blog
Live#8 – Tiền phải kiếm trong bất động sản đến từ nơi có nhiều tiền

Live#8 – Tiền phải kiếm trong bất động sản đến từ nơi có nhiều tiền

Bất động sản được xem là tài sản có giá trị lớn: từ đất nền 500 triệu – 1 tỷ – 100 tỷ – 1000 tỷ. Nơi tập trung các người giàu.

Lợi nhuận từ việc môi giới vài trăm hay vài tỷ đồng cũng là bình thường. Chưa nói đến việc kinh doanh mua đi bán lại bất động sản.

Quan trọng hơn, mình được gặp những người thành công, nhiều tiền, nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức, nhiều tư duy thành công hơn và mình được học hỏi từ họ.

%d bloggers like this: