Blog
Live#9 – Ý nghĩa chuỗi livestream Smart Investor 20h hàng tuần

Live#9 – Ý nghĩa chuỗi livestream Smart Investor 20h hàng tuần

Trong buổi chia sẽ này mọi người sẽ tự trả lời được 3 câu hỏi sau:

1. Liệu đâu là thời điểm thích hợp để đầu tư BĐS, tôi nên vào thị trường lúc nào? Bây giờ có phải thời điểm đầu tư thích hợp.

2. Tôi không có nhiều tài chính, ít kiến thức và mối quan hệ trong Đầu Tư BĐS tôi PHẢI CHUẨN BỊ VÀ BẮT ĐẦU như thế nào?

3. Bác Đặng Lê Nguyên Vũ có nói NHIỀU TIỀN ĐỂ LÀM GÌ? Mà vế đầu: LÀM GÌ ĐỂ NHIỀU TIỀN thì bác chưa nói. Đầu tư BĐS có tiền là một lợi thế, nhưng đôi khi trong nhiều tình huống vẫn có cách để các bạn TAY KHÔNG BẮT GIẶC. Không có tiền vẫn tạo ra tiền. Ko riêng gì bđs mà các bạn còn áp dụng được trong những mảng kinh doanh khác.

%d bloggers like this: