Kinh doanh BĐS: Trên đà phát triển tại Việt Nam

Kinh doanh BĐS: Trên đà phát triển tại Việt Nam

Ở Châu Âu hay các quốc gia tiên tiến có nền kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng đã ổn định từ lâu. Nên bất động sản không còn là kênh đầu tư hấp dẫn nữa. Trái lại, bất động sản Việt Nam đang trên đà phát triển, do quỹ đất chưa khai thác còn rất nhiều, cơ sở…