Các Loại Hình Đầu Tư Bất Động Sản tại Việt Nam

Các Loại Hình Đầu Tư Bất Động Sản tại Việt Nam

1. ĐẤT NỀN Được hình thành và phát triển sớm nhất và tồn tại lâu nhất. Bắt đầu hình thành và đươc kinh doanh từ năm 1993, nhưng cho đến thời điểm hiện tại đất nền vẫn là hình thức đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất đối với giới đầu tư BĐS. Tuy nhiên hình thức này vẫn…