Mua nền đất 1,1 tỉ đồng, giờ bán 800 triệu không ai hỏi

Mua nền đất 1,1 tỉ đồng, giờ bán 800 triệu không ai hỏi

Câu chuyện “hốt cục nợ” cho nhà đầu tư trước là có thật đối với những NĐT sau cùng, khi chưa “ lướt” kịp trước khi cơn sốt đất xì hơi. “Hốt cục nợ” ở đây được hiểu nôm na là: Trong cơn sốt đất, nhà đầu tư trước “lướt” (bán) nhanh được nền đất trước khi đất hạ nhiệt….