Tóm tắt sách: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ (Donna Genett)

Tóm tắt sách: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ (Donna Genett)

Tóm tắt sách: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ (Donna Genett) (Cuốn sách hay về quản trị nhân sự và quản lý thời gian hiệu quả) 6 bước trong kỹ năng giao việc: 1- Chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi giao việc (giao việc đúng người, xác định rõ mục tiêu cần đạt được của công việc…