Các mô hình Nhà Đầu tư Kinh doanh BĐS tại Việt Nam

Các mô hình Nhà Đầu tư Kinh doanh BĐS tại Việt Nam

Có hai loại nhà đầu tư kinh doanh bất động sản ở Việt Nam: Nhà đầu tư chuyên nghiệp, có thu nhập chính từ việc đầu tư kinh doanh bất động sản. Nhà đầu tư kinh doanh bất động sản như là một nghề phụ trợ, kiếm thêm. Họ hoạt động ở lĩnh vực khác rồi chuyển vốn sang đầu…