Tóm tắt sách: QUÂN ĐOÀN THÉP HUAWEI (Hoàng Vệ Hoa) – Nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 2 toàn cầu

Tóm tắt sách: QUÂN ĐOÀN THÉP HUAWEI (Hoàng Vệ Hoa) – Nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 2 toàn cầu

Tóm tắt sách: QUÂN ĐOÀN THÉP HUAWEI (Cuốn sách hay về quản trị nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp) Điện thoại giờ đây đã gần như là một vật bất li thân đối với mỗi người trên thế giới. Vào khoảng nửa đầu năm 2018, Top 3 trên thị trường sản xuất điện thoại thế giới đã…