Tóm tắt sách: QUẢN LÝ NGHIỆP – Khai mở thành công và thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo

Tóm tắt sách: QUẢN LÝ NGHIỆP – Khai mở thành công và thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo

TÓM TẮT SÁCH: QUẢN LÝ NGHIỆP (Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally và Michael Gordon – Đồng tác giả cuốn “Năng đoạn kim cương) Cuộc sống là một chuỗi công việc và mục tiêu. Chúng ta cứ hành động và mong chờ kết quả trong sự may rủi giữa thành công và thất bại, mà không thể đoán định trước….