Tóm tắt sách: THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM (Kim Woo Choong)

Tóm tắt sách: THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM (Kim Woo Choong)

Tóm tắt sách: THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM (Kim Woo Choong) Bạn thân mến, tuổi trẻ là một tài sản vô giá. Tuổi trẻ chứa đựng tài nguyên dinh dưỡng để tạo ra cuộc đời của một con người. Giấc mơ thời tuổi trẻ có thể là sự mộng tưởng vô nghĩa,…