Tóm tắt sách: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI (Jim Collins)

Tóm tắt sách: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI (Jim Collins)

Tóm tắt sách: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI – Jim Collins (Cuốn sách hay về quản trị nhân sự và xây dựng doanh nghiệp) Có khi nào bạn cảm thấy công việc mệt mỏi và muốn chạy trốn khỏi nó? Bạn có từng cảm thấy môi trường làm việc của công ty mình đang rơi vào sự trì trệ ko…