Tóm tắt sách: XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN (Jim Collins & Jerry Porras)

Tóm tắt sách: XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN (Jim Collins & Jerry Porras)

Tóm tắt sách: XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN (Jim Collins & Jerry Porras) Bạn thân mến, bạn hãy tưởng tượng, một người có khả năng chỉ cần nhìn lên bầu trời vào bất cứ thời khắc nào cũng đều có thể đọc được chính xác mốc thời gian, chẳng hạn như “bây giờ là 2h30’12’’ sáng, ngày 23/4/1401. Ông ta…