Blog
Tóm tắt sách: DẠY CON LÀM GIÀU Tập 10 (Robert Kiyosaki)

Tóm tắt sách: DẠY CON LÀM GIÀU Tập 10 (Robert Kiyosaki)

Bạn thân mến, từ những tập đầu của bộ sách, Robert Kiyosaki đã luôn nhấn mạnh rằng, nếu muốn được tự do, mỗi người cần phải nghĩ đến việc kinh doanh riêng của mình. Bên cạnh thu nhập kiếm được bằng thời gian và sức lực, bạn cần có thêm những loại thu nhập khác, như thu nhập thụ động và thu nhập đầu tư, để đến một ngày bạn vẫn có thể sống tốt mà không cần làm việc.

Nếu như những điều Tanya vừa nhắc tới cũng chính là mong muốn và kế hoạch của bạn, thì tin vui dành cho bạn là tập 10 của bộ sách sẽ giúp bạn chuẩn bị những hành trang cần thiết để bắt tay vào việc kinh doanh của mình. Video này sẽ gửi tới bạn công thức cho một doanh nghiệp thành công.

%d bloggers like this: