Blog
Tóm tắt sách: ĐỘT PHÁ HONDA | Bí mật thành công của công ty ô tô sáng tạo nhất thế giới

Tóm tắt sách: ĐỘT PHÁ HONDA | Bí mật thành công của công ty ô tô sáng tạo nhất thế giới

Tập hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bí mật thành công của công ty ô tô sáng tạo nhất thế giới qua cuốn sách “Đột phá Honda”. Cuốn sách có bản quyền tiếng Việt thuộc thương hiệu BizBooks.

%d bloggers like this: