Blog
Tóm tắt sách: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ (Donna Genett)

Tóm tắt sách: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ (Donna Genett)

Tóm tắt sách: NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ (Donna Genett)
(Cuốn sách hay về quản trị nhân sự và quản lý thời gian hiệu quả)

6 bước trong kỹ năng giao việc:
1- Chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi giao việc (giao việc đúng người, xác định rõ mục tiêu cần đạt được của công việc đó)
2- Mô tả cụ thể công việc và yêu cầu nhân viên nhắc lại đầy đủ những yêu cầu đi để chắc chắn họ đã hiểu công việc được giao
3- Thời hạn (Deadline)
4- Xác định mức thẩm quyền cho phép
5- Kiểm tra, đối chiếu định kì
6- Tổng kết công việc (Những gì đã làm tốt, những gì cần cải thiện, bài học rút ra)

Trả lời

%d bloggers like this: