Blog
Tóm tắt sách: THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM (Kim Woo Choong)

Tóm tắt sách: THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM (Kim Woo Choong)

Tóm tắt sách: THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM (Kim Woo Choong)

Bạn thân mến, tuổi trẻ là một tài sản vô giá. Tuổi trẻ chứa đựng tài nguyên dinh dưỡng để tạo ra cuộc đời của một con người. Giấc mơ thời tuổi trẻ có thể là sự mộng tưởng vô nghĩa, nhưng nhờ có nó, ta mới có những trải nghiệm quý giá để tạo ra những giá trị cho ngày tháng tiếp sau.

Bởi bạn còn trẻ, nên bạn có thể đi nhầm đường để rồi kịp nhận ra con đường đúng đắn và bước tiếp. “Thế giới rất rộng lớn và có quá nhiều việc phải làm”. Bạn còn trẻ và bạn phải sống quãng đời vàng ngọc chỉ có một lần trong đời này một cách có ý nghĩa! Cuốn sách được viết bởi người sáng lập tập đoàn Daewoo: Ông Kim Woo Choong

Trả lời

%d bloggers like this: