Tuyển dụng Trưởng phòng Tư Vấn Tuyển Sinh

Vị trí: Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh

Số lượng: 01

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

  • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh tháng/quý/năm cho bộ phận Tuyển sinh
  • Xây dựng chính sách tư vấn, giới thiệu các chương trình học tới Học viên tiềm năng, phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
  • Giám sát đội ngũ Tư vấn tuyển sinh, đảm bảo năng suất chỉ tiêu tuyển sinh hàng tháng, tăng trưởng ít nhất 10% /tháng.
  • Tuyển dụng, đào tạo & xây dựng đội ngũ Tư vấn tuyển sinh.
  • Xây dựng chính sách lương, thưởng, kỷ luật nhân viên nhằm tối ưu hóa hoạt động của bộ phận.
  • Tham gia phát triển kịch bản & quy trình tuyển sinh như: hệ thống kịch bản sale, công cụ sale; và các quy trình phối hợp với các bộ phận chuyên môn
  • Phối hợp với các phòng ban Marketing, CSKH và Đối tác để đảm bảo hiệu suất công việc.
  • Hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý dữ liệu học viên CRM.
  • Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng lên Giám đốc Vận Hành.

Yêu cầu

– Tốt nghiệp Đại học

– Từ 23-29 tuổi.

– Có kinh nghiệm quản lý trên 5 năm ưu tiên lĩnh vực đào tạo.

– Không ngại làm muộn và làm việc cuối tuần.

– Có khả năng thu hút, tổ chức, quản lý, đào tạo và phát triển cán bộ nguồn và nhân viên.

– Có khả năng xử lý tình huống , giải quyết vấn, giao tiếp và thuyết trình hiệu quả.

Liên hệ

Công ty Cổ phần đào tạo Smart Edu
3B Thân Văn Nhiếp, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
www.danghungkhang.com

%d bloggers like this: